Słaby grunt – czy twój dom stoi na gruncie słabonośnym?

Grunt słabonośny to termin używany, gdy warstwy gleby pod konstrukcją stają się niestabilne i/lub rozluźnione. Osłabiony grunt nie jest już w stanie utrzymać ciężaru konstrukcji lub posadzki, w wyniku czego dochodzi do ich osiadania. Oznaki gruntu słabonośnego pod konstrukcjami to między innymi nierówne posadzki betonowe, popękane płytki podłogowe i pęknięcia na ścianach. Bardzo ważna jest jak najszybsza naprawa gruntu słabonośnego w celu uniknięcia dalszych uszkodzeń.

Co jest przyczyną występowania zjawiska gruntu słabonośnego?

Występowanie zjawiska gruntu słabonośnego może być powodowane wieloma różnymi czynnikami, zarówno naturalnymi, jak i leżącymi po stronie człowieka. Na przykład w skład podłoża pod konstrukcją może wchodzić piasek lub ziemia, a także wiele innych sypkich materiałów. Do rozluźnienia gruntu może również przyczyniać się prowadzona w pobliżu działalność człowieka, taka jak roboty wiertnicze i ziemne.
Grunt słabonośny może występować zarówno na dużych, jak i na małych obszarach. Grunt, który nie jest w całości gruntem słabonośnym, nadal będzie powodował problemy związane z osiadaniem.
Różne rodzaje gleb reagują inaczej na różne warunki. Na przykład gleby ilaste są bardzo podatne na skurcze w przypadku małych opadów, a na gleby skaliste większy wpływ wywierają wykopy i roboty budowlane. Zmiękczenie gleby jest również powodowane przez nadmiar wody.

Niezależnie od przyczyny, grunt słabonośny należy naprawić, nie można zignorować tego problemu. Najczęstszą konsekwencją występowania gruntu słabonośnego jest osiadanie, które należy naprawić w celu ustabilizowania konstrukcji i zapewnienia ochrony mieszkańcom.

Możliwie przyczyny występowania zjawiska gruntu słabonośnego:

 • Podtopienie podłoża.
 • Po dłuższym okresie bez opadów deszczu gleba staje się zbyt sucha. Dotyczy to w szczególności gleb zawierających reaktywną glinę.
 • Nadmierna ilość wody pochodzącej z pękniętych rur (np. instalacji wodociągowej, kanalizacji lub kanalizacji deszczowej).
 • Materiał wypełniający, który został zbyt słabo zagęszczony.
 • Wydobywanie zasobów (cieczy, gazów lub minerałów).
 • Erozja.
 • Trzęsienia ziemi i aktywność sejsmiczna.
 • Wilgoć może być usuwana z podłoża przez korzenie drzew.
 • Drgania powodowane dużym ruchem drogowym lub przez ciężkie maszyny.
 • Brak ławy – najczęściej w przypadku starych budynków lub budynków, które zostały rozbudowane lub przebudowane.
 • Prowadzone w pobliżu prace ziemne.
 • Duże obciążenia.
 • Utrata wytrzymałości przez ściany oporowe.

W jaki sposób można naprawić grunt słabonośny?

Firma Geobear specjalizuje się w stabilizacji i naprawie gruntu, podłoża i fundamentów oraz wzmacnianiu gruntu słabonośnego, tak aby był on w stanie zapewnić podparcie dla istniejącego  budynki. Wykonywane przez firmę Geobear iniekcje geopolimeru zapewniają stabilność podłoża. Proponowane rozwiązanie jest szybkie, precyzyjne, czyste i, przede wszystkim, nie wymaga opuszczenia budynku przez mieszkańców na czas prowadzenia prac.

Co dzieje się, gdy mój dom stoi na gruncie słabonośnym?

Stosowane przez firmę Geobear techniki wzmacniają grunt słabonośny i zapewniają mocny fundament pod konstrukcjami każdej wielkości, od dużych pasów startowych do budynków mieszkalnych, apartamentów i dużych biur. Z powodzeniem zrealizowaliśmy tysiące projektów obejmujących poziomowanie i wzmocnienie podłoża na całym świecie. Nasi doświadczeni inżynierowie i technicy ustalą metodę podbijania, jaka będzie musiała zostać zastosowana, i sporządzą plan dostosowany do warunków panujących w miejscu, w którym znajduje się Państwa nieruchomość.
Po wzmocnieniu gruntu słabonośnego pod domem następuje wypoziomowanie budynku i zapadniętych posadzek, dzięki czemu pęknięcia na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zwykle znikają. Co ważniejsze, uszkodzenia konstrukcji zostaną wyeliminowane raz na zawsze.
Nasze nowoczesne rozwiązania w zakresie naprawy fundamentów są skuteczniejsze i efektywniejsze niż tradycyjne podbijanie przy użyciu betonu. Nasze usługi, które polegają na iniekcji żywicy przez małe otwory, mają zastosowanie nie tylko w przypadku podbijania posadzek z płyt betonowych. Podnosimy i poziomujemy również ławy fundamentowe, płyty kasetonowe i płyty fundamentowe, a także wypełniamy ubytki na ścieżkach i podjazdach.
Najczęściej stosowana przez firmę Geobear metoda polega na wykonywaniu iniekcji rozszerzających się żywic konstrukcyjnych. Metoda ta uznawana jest za najbardziej skuteczną w przypadku gruntów spoistych. Żywice i utwardzacze są mieszane w ziemi, po czym rozszerzają się i zagęszczają pobliski grunt, zwiększając jego nośność.

Zalety stosowanych przez firmę Geobear metod w zakresie korekcji poziomu:

 • Wypoziomowanie posadzek i budynków oraz naprawa zapadniętych posadzek.
 • Pęknięcia na ścianach znikają.
 • Drzwi i okna znowu zamykają się i otwierają normalnie.
 • Nie pozostawiamy po sobie bałaganu: nie trzeba usuwać pyłu, wody itp.
 • Zakłócenia są minimalne.
 • Nie dochodzi do dalszych uszkodzeń domu ani elementów architektury krajobrazu.
 • W przypadku prostych prac mieszkańcy mogą spokojnie pozostać w budynku.
 • Nasze techniki są nieinwazyjne: nie ma konieczności usuwania posadzek ani wykonywania wykopów.
 • Nasze metody są znacznie szybsze niż tradycyjne. Proste prace w budynkach mieszkalnych często wykonywane są w ciągu jednego dnia.
 • Stosowane przez nas metody wzmacniają osłabione podłoże, dzięki czemu budynek zostaje wypoziomowany i staje się bardziej stabilny.
 • Produkty i techniki są przyjazne dla środowiska.