Wzmacnianie i zagęszczanie gruntu

Wzmacnianie podłoża gruntowego Geobear to inżynieryjna procedura, za pomocą której możemy stale poprawiać nośność podłoża na znacznych głębokościach – lub na konkretnej głębokości – poprzez iniekcję rozszerzających się żywic geopolimerowych. Procedura ta pozwala na zagęszczenie gruntu bezpośrednio pod budynkiem bez wykopów, drgań czy użycia siły mechanicznej.

Szybki sposób na poprawę nośności podłoża

Wzmacnianie podłoża gruntowego Geobear może być szybką i opłacalną alternatywą dla systemów pali lub podbudowy. Podłoże zostaje wzmocnione poprzez kontrolowane działanie sił generowanych przez rozszerzanie się unikalnych żywic. Wzmacnianie podłoża gruntowego Geobear jest wygodną i niezawodną metodą, dzięki której nasi klienci mogą kontynuować swoje codzienne czynności podczas prac naprawczych, oszczędzając czas i pieniądze.
Proces wzmacnianie podłoża gruntowego zaczyna się od badania warunków gruntowych, aby ustalić, jak głęboko należy wtryskiwać geopolimer i na jakiego
rodzaju przeszkody możemy natrafić, co pomaga nam poznać wymogi wiązania gruntu. Następnie wtryskuje się geopolimer na ustaloną głębokość bezpośrednio pod fundamenty, wiążąc zalegające grunty, a tam gdzie jest to wskazane, używa się go do wyniesienia fundamentów na pożądaną wysokość. Wykonuje się serię niewielkich otworów (o śr. 12-16 mm) prowadzących przez płytę do zalegającego pod nią gruntu.

Korzyści wzmacniania podłoża gruntowego za pomocą technologii Geobear:

Brak wykopów – nieuciążliwe rozwiązanie bez potrzeby przerywania działalności przemysłowej/komercyjnej na czas prac 
• Szybka i tańsza alternatywa dla systemów pali lub podbudowy. Natychmiastowy efekt
• Bez ingerencji w konstrukcję budynku: prace ograniczają się do wywiercenia otworów i iniekcji polimerów przez fundament
• Precyzyjny proces z kontrolą do 1 mm/m
• Możliwość podniesienia do 30 cm, korygowanie nachyleń i eliminowanie różnic w wysokości