Nieuciążliwe, szybkie rozwiązania w zakresie utrzymania gruntów lotnisk

Powtarzające się i intensywne drgania mechaniczne oraz trudne warunki pogodowe połączone z intensywnymi opadami deszczu lub niewystarczającym odprowadzaniem wody przyczyniają się do osłabienia gruntu pod pasami startowymi. Z czasem mogą pojawić się pustki i zjawisko osiadania prowadzące do uszkodzeń, które bywają kosztowne i niebezpieczne.
W okresie dynamicznego rozwoju lotnictwa przypadającym na lata pięćdziesiąte XX w. zasady projektowania nawierzchni nie uwzględniały ciężaru dzisiejszych samolotów. Biorąc pod uwagę fakt, iż Airbus A380 waży ponad 500 000 kg, podczas gdy Boeing 707 zaledwie 151 000 kg, zrozumiałe staje się nasilenie problemów z nośnością podłoża.
Jeżeli w takiej sytuacji nie zostaną podjęte stosowne kroki, zagrożone zostaje bezpieczeństwo i mogą pojawić się zakłócenia w sprawnym funkcjonowaniu lotniska. Ponieważ musi ono działać przez całą dobę, planowanie czasów przestoju na potrzeby napraw jest trudnym i kosztownym procesem. Opóźnienia kosztują gospodarkę ogromne pieniądze. W firmie Geobear wiemy, że aby sobie z tym poradzić, musimy działać szybko i jednocześnie w taki sposób, aby powodować minimalne zakłócenia. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań, zapewniających nieprzerwaną pracę firm i instytucji.
Pasy startowe dotknięte problemem osiadania mogą być niebezpieczne dla poruszających się po nich i lądujących samolotów. U zapewnia rozwiązania umożliwiające szybkie i ekonomiczne poziomowanie i stabilizowanie zapadniętej i starzejącej się infrastruktury.

Oferowane przez firmę Geobear rozwiązania w zakresie utrzymania gruntu na terenie lotnisk:

  • Podnoszenie, poziomowanie i naprawa osiadłych podłoży pod budynkami portów lotniczych, płytami betonowymi, pasami startowymi i posadzkami hangarów.
  • Ochrona i renowacja starzejących się konstrukcji betonowych i stalowych, takich jak zbiorniki, płyty betonowe i ściany.
  • Wzmacnianie i stabilizacja gruntu pod budowę lotniska.
  • Wypełnianie dużych pustek pod pasami startowymi, drogami kołowania i budynkami portów lotniczych, wycofanymi z eksploatacji rurociągami i przepustami oraz opuszczonym podziemnymi konstrukcjami w celu zwiększenia nośności.

 

Zalety rozwiązań Geobear

 

Szybkość i brak zakłóceń
– Prace prowadzone są przez krótki czas lub w nocy.
– Samowystarczalna, mobilna siła robocza – pracownicy są w stanie opuścić miejsce prowadzenia prac w ciągu zaledwie 15 minut.
– Minimalnie inwazyjne roboty ziemne.

Doskonałe właściwości w zakresie obciążeń dynamicznych/bezpieczeństwa
– Żywice Geobear są elastyczne – nie kruszą się ani nie ulegają rozdrobnieniu na proszek, tak jak ma to miejsce w przypadku zaprawy.
– Krótki czas twardnienia zapobiega przedostawaniu się żywicy na głębokość większą niż 1,5 m.
– Jeżeli żywica dostanie się do kanalizacji, może zostać usunięta za pomocą strumienia wody, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnej zaprawy.

Większa nośność
– Materiał rozszerza się objętościowo do 30 x, zapewniając duże zagęszczenie.
– Wypełnia pustki, ubija glebę i zwiększa nośność.
– Zagęszczenie jest sprawdzane w ramach wykorzystujących sondę badań przeprowadzanych przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu lub monitorowane przez georadar.

Wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni
– Po przywróceniu pełnego podparcia płyty zmniejsza się prawdopodobieństwo pojawienia się pęknięć lub ubytków.
– Mocna podstawa wydłuża okres eksploatacji popękanych płyt o lata.
– Można z łatwością wyeliminować wszelkie nietypowe poprocesowe czynniki geotechniczne.

Podnoszenie i poziomowanie zapadniętych powierzchni
– Po wzmocnieniu gruntu następuje podniesienie płyt lub stopy fundamentowej.
– Monitorowanie za pomocą dokładnych laserów (dokładność na poziomie do 250 mikronów).
– Eliminacja zagrożeń związanych z poruszaniem się, brak potrzeby „planowania”, większe bezpieczeństwo.

Oszczędność kosztów
– Koszty stabilizacji stanowią ok. 50-60% kosztów typowej tradycyjnej wymiany.
– Prace towarzyszące związane z monitorowaniem prowadzone są równocześnie, co minimalizuje koszty i czas.

Przyjazność dla środowiska i trwałość
– Nieszkodliwa dla środowiska żywica nie wpływa negatywnie na wody gruntowe; badania dotyczące starzenia się wskazują na trwałość przekraczającą 100 lat.
– Prace wykonywane są zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.
– Brak uszkodzeń materiału w ciągu prawie 40 lat stosowania.