Rozwiązania dla obiektów przemysłowych – 10 razy szybsze, niż metody alternatywne.

Centra logistyczne i zakłady produkcyjne stają przed wyzwaniem, jakim jest efektywna i terminowa realizacja zleceń, tak aby produkty były odbierane lub produkowane zgodnie z planem i zamówieniami klientów. Wszelkie opóźnienia w realizacji procesu mogą mieć bardzo negatywne skutki.
Nie trać ani złotówki i nie obniżaj poziomu obsługi klienta z powodu nagłej konieczności zamknięcia pomieszczeń firmy.

Osiadanie fundamentów lub posadzek może stanowić poważny problem w przypadku centrów logistycznych i zakładów produkcyjnych. Zamknięcie pomieszczeń, utrata
dochodów i zakłócenia w prowadzeniu działalności handlowej często pociągają za sobą koszty, które są wyższe niż koszty samej naprawy. Firma Geobear specjalizuje się w szybkiej naprawie i poziomowaniu podłoży, podczas którego zwykle pomieszczenia firmy pozostają otwarte i można w nich prowadzić normalną działalność. Nie wykonuje się żadnych wykopów, ponieważ geopolimer jest wtryskiwany do podłoża przez małe otwory wywiercone w posadzce. Rozszerzający się geopolimer najpierw wypełnia pustki w podłożu, a następnie rozszerza się i, jeżeli to konieczne, podnosi posadzkę lub płytę na żądaną wysokość. Geopolimer szybko się utwardza i osiąga właściwości nośne w ciągu ok. 15 minut. Po obszarze poddanym naprawie może przejechać nawet samochód ciężarowy.

Naprawy przeprowadzane są w ciągu kilku dni, a nie tygodni czy miesięcy. Jeżeli nie zostaną podjęte stosowne kroki, zagrożone może zostać bezpieczeństwo i mogą pojawić się zakłócenia w sprawnym funkcjonowaniu firmy.

Zalety rozwiązań Geobear

Szybkość i brak zakłóceń
– Prace prowadzone są przez krótki czas lub w nocy.
– Samowystarczalna, mobilna siła robocza – pracownicy są w stanie opuścić miejsce
prowadzenia prac w ciągu zaledwie 15 minut.
– Minimalnie inwazyjne roboty ziemne.

Doskonałe właściwości w zakresie obciążeń dynamicznych/bezpieczeństwa
– Żywice Geobear są elastyczne – nie kruszą się ani nie ulegają rozdrobnieniu na proszek,
tak jak ma to miejsce w przypadku zaprawy.
– Krótki czas twardnienia zapobiega przedostawaniu się żywicy na głębokość większą niż
1,5 m.
– Jeżeli żywica dostanie się do kanalizacji, może zostać usunięta za pomocą strumienia
wody, co jest niemożliwe w przypadku tradycyjnej zaprawy.

Większa nośność
– Materiał rozszerza się objętościowo do 30 x, zapewniając duże zagęszczenie.
– Wypełnia pustki, ubija glebę i zwiększa nośność.
– Zagęszczenie jest sprawdzane w ramach wykorzystujących sondę badań przeprowadzanych przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu lub monitorowane przez
georadar.

Wydłużenie okresu eksploatacji obiektów (tyko płyta betonowa)
– Po przywróceniu pełnego podparcia płyty zmniejsza się prawdopodobieństwo pojawienia się pęknięć lub ubytków.
– Mocna podstawa wydłuża okres eksploatacji popękanych płyt o lata.
– Można z łatwością wyeliminować wszelkie nietypowe poprocesowe czynniki geotechniczne.

Podnoszenie i poziomowanie zapadniętych płyt (tylko płyta betonowa)
– Po wzmocnieniu gruntu następuje podniesienie płyt lub stopy fundamentowej.
– Monitorowanie za pomocą dokładnych laserów (dokładność na poziomie do 250 mikronów).
– Eliminacja zagrożeń związanych z poruszaniem się, brak potrzeby „planowania”, większe bezpieczeństwo.

Oszczędność kosztów
– Koszty stabilizacji stanowią ok. 50-60% kosztów typowej tradycyjnej wymiany.
– Prace towarzyszące związane z monitorowaniem prowadzone są równocześnie, co minimalizuje koszty i czas.

Przyjazność dla środowiska i trwałość
– Nieszkodliwa dla środowiska żywica nie wpływa negatywnie na wody gruntowe; badania dotyczące starzenia się wskazują na trwałość przekraczającą 100 lat.
– Prace wykonywane są zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS.
– Brak uszkodzeń materiału w ciągu prawie 40 lat stosowania.