Czy twoja posadzka się zapada?

Popękana, opadająca posadzka betonowa jest oznaką osiadania budynku (dochodzi do tego wtedy, gdy podłoże zapada się w wyniku przemieszczania się leżącej poniżej gleby).

Budynek może zapadać się w różnych miejscach. Może dochodzić do tego także równomiernie na całej powierzchni fundamentów. Wszystko zależy od tego, gdzie znajduje się podłoże i jaką zajmuje powierzchnię. Zjawisko to może być bardzo poważne. W przypadku zignorowania, pogłębia się, prowadząc między innymi do dalszego osiadania budynku.

Jakie są przyczyny osiadania?

Osiadanie może być powodowane przez wiele różnych czynników. Każdy z nich wiąże się ze zmianą w gruncie leżącym poniżej, która później umożliwiła ruch podłoża. Na przykład po dłuższym okresie bez opadów dochodzi do skurczu gleby. Zjawisko to jest szczególnie powszechne w przypadku gleb ilastych. Aktywność sejsmiczna powoduje drgania ziemi, w wyniku których potem dochodzi do upłynniania gruntu i wypychania cieczy z podłoża ku górze. Do zmian i przemieszczania gruntu może również dochodzić podczas wykonywanych wykopów i robót budowlanych, a także w wyniku drgań powodowanych przez duży ruch samochodowy i ciężkie maszyny.
Różne rodzaje gleb reagują inaczej na różne warunki. Na przykład gleby ilaste są bardzo podatne na skurcze w przypadku małych opadów, a na gleby skaliste większy wpływ wywierają wykopy i roboty budowlane. Zmiękczenie gleby jest również powodowane przez nadmiar wody.
Zjawisko osiadania może obejmować zarówno duże, jak i małe obszary. Może pojawić się w krótkim czasie lub rozwijać się prawie niezauważalnie przez całe lata. Do osiadania budynku dochodzi wtedy, gdy w ten czy inny sposób zmienia się stan podłoża, na którym jest on posadowiony. Fundamenty lub ławy budynku nie mają już właściwego podparcia i przez to mogą zacząć się zapadać.

Możliwe przyczyny:

 • Podtopienie podłoża.
 • Po dłuższym okresie bez opadów deszczu gleba staje się zbyt sucha. Dotyczy to w szczególności gleb zawierających reaktywną glinę.
 • Nadmierna ilość wody pochodzącej z pękniętych rur (np. instalacji wodociągowej, kanalizacji lub kanalizacji deszczowej).
 • Materiał wypełniający, który został zbyt słabo zagęszczony.
 • Wydobywanie zasobów (cieczy, gazów lub minerałów).
 • Erozja.
 • Trzęsienia ziemi i aktywność sejsmiczna.
 • Wilgoć może być usuwana z podłoża przez korzenie drzew.
 • Drgania powodowane dużym ruchem drogowym lub przez ciężkie maszyny.
 • Brak ławy – najczęściej w przypadku starych budynków lub budynków, które zostały rozbudowane lub przebudowane.
 • Prowadzone w pobliżu prace ziemne.
 • Duże obciążenia.
 • Utrata wytrzymałości przez ściany oporowe.

W jaki sposób można naprawić zapadnięte posadzki?

Jest tylko jeden sposób naprawy zapadających się posadzek betonowych i jest nim podniesienie fundamentów, wypoziomowanie i ponowne podparcie budynku. Firma Geobear specjalizuje się w wykonywaniu prac w zakresie poziomowania. Rozwiązania firmy Geobear nie tylko pozwalają na wypoziomowanie budynku, ale również zwiększają wytrzymałość każdego osłabionego podłoża pod fundamentami lub w ich pobliżu, zapewniając tym samym stabilną podstawę i zmniejszając prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia problemów z zapadaniem się posadzek. Tradycyjne metody podbijania i wyrównywania poziomu wymagają wykopania części fundamentów i wylania betonu. Po jego utwardzeniu możliwe jest podniesienie budynku z betonowych bloczków. Metoda ta może być czasochłonna i wiązać się z koniecznością opuszczenia budynku przez mieszkańców oraz prowadzenia prac porządkowych po zakończeniu robót ziemnych.

Zapadające się posadzki w budynkach mieszkalnych

Stosowane przez firmę Geobear metody korygowania poziomu, które obejmują podnoszenie posadzek betonowych i poziomowanie podłoża, są skuteczne w przypadku budynków o dowolnej wielkości, w tym w budynkach mieszkalnych. Mogą być również stosowane na podjazdach i ścieżkach. Z powodzeniem zrealizowaliśmy tysiące projektów obejmujących poziomowanie i wzmocnienie podłoża na całym świecie.
Zapadnięcie się posadzki oznacza, że podłoże może wymagać wypoziomowania. Najpierw odwiedzimy Państwa w domu, ocenimy szkody i ustalimy, co było ich przyczyną. Nasi doświadczeni inżynierowie i technicy ustalą metodę podbijania, jaka będzie musiała zostać zastosowana, i sporządzą plan dostosowany do warunków panujących w miejscu, w którym znajduje się Państwa nieruchomość. Po wypoziomowaniu budynku i zapadniętych posadzek pęknięcia na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zwykle znikają. Co ważniejsze, uszkodzenia konstrukcji zostaną wyeliminowane raz na zawsze.
Nasze nowoczesne rozwiązania są skuteczniejsze i efektywniejsze niż tradycyjne podbijanie przy użyciu betonu.  Nasze rozwiązania mają zastosowanie nie tylko w przypadku posadzek z płyt betonowych. Podnosimy i poziomujemy również ławy fundamentowe, płyty kasetonowe i płyty fundamentowe, a także wypełniamy ubytki na ścieżkach i podjazdach.

Zalety stosowanych przez firmę Geobear metod w zakresie korekcji poziomu:

 • Wypoziomowanie posadzek i budynków oraz naprawa zapadniętych posadzek.
 • Pęknięcia na ścianach znikają.
 • Drzwi i okna znowu zamykają się i otwierają normalnie.
 • Nie pozostawiamy po sobie bałaganu: nie trzeba usuwać pyłu, wody itp.
 • Zakłócenia są minimalne.
 • Nie dochodzi do dalszych uszkodzeń domu ani elementów architektury krajobrazu.
 • W przypadku prostych prac mieszkańcy mogą spokojnie pozostać w budynku.
 • Nasze techniki są nieinwazyjne: nie ma konieczności usuwania posadzek ani wykonywania wykopów.
 • Nasze metody są znacznie szybsze niż tradycyjne. Proste prace w budynkach mieszkalnych często wykonywane są w ciągu jednego dnia.
 • Stosowane przez nas metody wzmacniają osłabione podłoże, dzięki czemu budynek zostaje wypoziomowany i staje się bardziej stabilny.
 • Produkty i techniki są przyjazne dla środowiska.