Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy, kto pracuje dla naszej firmy, wrócił do swojego domu bezpiecznie i bez obrażeń. Chociaż naszym celem jest brak wypadków, dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to bardzo ambitne zadanie w branży budowlanej. Aby go osiągnąć, uznaliśmy, że szkolenia, doświadczenie i monitoring są równie ważne, jak tworzenie pozytywnej kultury BHP. Kultury, w której każdy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, tzn. przestrzeganie przepisów BHP nie jest narzucone z góry, ale jest czymś, w czym wszyscy pracownicy i podwykonawcy biorą udział w sposób automatyczny.

Poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo oznacza, że ludzie są ostrożni, przyglądają się swojemu środowisku pracy i pozytywnie reagują na niebezpieczne warunki, przestrzegając wytycznych, informując o sytuacjach, których nie są pewni, i zgłaszając wszelkie incydenty.

Kierownictwo wyższego szczebla firmy Geobear daje przykład, czyniąc kwestię bezpieczeństwa integralną częścią wszystkich decyzji związanych z planowaniem. Naszą strategią jest, aby wszyscy pracownicy na każdym poziomie firmy stosowali najlepsze praktyki w procesach związanych z bezpieczeństwem. Osiągane jest to poprzez:

  • program ciągłego szkolenia, którego celem jest rozwijanie umiejętności i kompetencji
  • zapewnienie, że podczas każdego zebrania kierownictwa poruszane są kwestie bezpieczeństwa
  • planowanie comiesięcznych narad bezpieczeństwa dla robotników budowlanych
  • regularne przekazywanie pracownikom informacji dotyczących bezpieczeństwa
  • regularne wizje lokalne
  • utrzymywanie naszych akredytacji w zakresie bezpieczeństwa, takich jak BS OHSAS 18001, Safe Contractor, CHAS, Constructionline i RISQS.

 

Środowisko

Stawiamy sobie za cel ochronę środowiska naturalnego i wnoszenie aktywnego wkładu w działania na rzecz bardziej ekologicznego społeczeństwa. Oznacza to, że myślimy o wpływie na środowisko wywieranym przez każde z naszych działań. Niezależnie od tego, czy chodzi o ilość wykorzystywanego przez nas paliwa, materiały, jakie wtryskujemy, zagrożenia dla środowiska związane z naszą działalnością, czy też odpady, jakie wytwarzamy – analizujemy każdy obszar budzący zaniepokojenie i, jeżeli to możliwe, wprowadzamy stosowne działania w celu poprawy sytuacji. Uzyskaliśmy na przykład certyfikat potwierdzający zgodność z normą BS ISO 14001:2015 i możemy pochwalić się tym, że nasze procesy iniekcji żywicy spełniają wymagania w zakresie ochrony środowiska. Współpracujemy z naszym dostawcą przy opracowywaniu nowych żywic, aby zwiększyć zakres ich stosowania i poprawić właściwości w zakresie oddziaływania na środowisko. Dzięki temu nasi klienci ze wszystkich sektorów – budynków handlowych, infrastruktury i budynków mieszkalnych – mają pewność, że nie stwarzamy zagrożeń dla środowiska, których skutkami mogłyby zostać dotknięte przyszłe pokolenia.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości, jak (i czy) geopolimery wpływają na środowisko naturalne – przeczytaj TEN artykuł.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój w budownictwie jest dla nas bardzo ważny. Poświęcamy dużo uwagi takim kwestiom, jak terminowe zarządzanie naprawami, wydajność materiałów, skoordynowane zarządzanie działalnością, regularny monitoring, przestrzeganie norm etycznych, zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, lepsze rozwiązania w zakresie finansowania dla klientów, elastyczność czasu pracy oraz gromadzenie wiedzy w powiązanych kontekstach naukowych, technicznych i społecznych. Chcemy, aby nasza działalność była prowadzona w sposób zrównoważony, ponieważ pragniemy dostarczać nasze rozwiązania zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Według nas najważniejsze kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem to:

  •  zapewnienie, że w miarę możliwości nasze rozwiązania umożliwiają rozwiązanie problemu raz na zawsze, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek powtórnych i nieprzewidzianych prac
  • zagwarantowanie, że wyjazdy służbowe naszych pracowników wiążą się z jak najmniejszymi kosztami i powodują jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska. Na przykład rozwój wydajnych pojazdów elektrycznych osiągnął etap, na którym możemy rozważyć ich wprowadzenie w naszej firmie zarówno na potrzeby podróży samochodem, jak i dostawy materiałów. Pojazdy elektryczne nie tylko zużywają mniej paliwa, ale są również cichsze i wytwarzają mniej emisji.